Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Với những kết quả đạt được trong hơn 35 năm qua, Petrolimex Cà Mau được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương và các phần thưởng khác để ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong công cuộc xây dựng đất nước:

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng 01 lẵng hoa02 Huân chương lao độnghạng Nhì, 01 Huân chương lao động hạng Ba.

- Thủ tướng Chính Phủ tặng 01 Bằng khen về thành tích chấp hành tốt chính sách thuế.

- Nhiều Bằng khen, cờ thi đua của Bộ và UBND Tỉnh Cà Mau.