Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Mạng lưới hoạt động - Công ty Xăng dầu Cà Mau

STT  

Tên đơn vị                                                             

Địa chỉ

Điện thoại              

01Petrolimex - Cửa hàng 03      Khóm 1, P Tân Xuyên, TP Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)868370
02Petrolimex - Cửa hàng 04Thị Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau0949.742.762
03Petrolimex - Cửa hàng 05Phan Ngọc Hiển, Phường 9,TP. Cà Mau, Tình Cà Mau(02903)833760
04Petrolimex - Cửa hàng 06Lý Thường Kiệt, Phường 6 TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau0947.514.452
05Petrolimex - Cửa hàng 07Nguyễn Công Trứ, P8, Tp Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)828415
06Petrolimex - Cửa hàng 08Nguyễn Tất Thành P8 Tp Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)831565
07Petrolimex - Cửa hàng 09Ấp 3 Xã Tắc Vân, Tp Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)847024
08Petrolimex - Cửa hàng  10Xã Tắc Vân, Tp Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)847982
09Petrolimex - Cửa hàng 11Ấp Công Nghiệp, Xã Lợi An H. Trần Văn Thời, Cà Mau(02903)896652
10Petrolimex - Cửa hàng 12Ấp Tân Long, Xã Tân Duyệt Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau0942.778.343
11Petrolimex - Cửa hàng 13Thị trấn U Minh, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau(02903)863416
12Petrolimex - Cửa hàng  14Khóm 4, Phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau(02903)829501
13Petrolimex - Cửa hàng  15Lưu Hoa Thanh Xã Tân Thuận, Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02903)606354
14Petrolimex - Cửa hàng 16Ấp Kinh Tắc, Xã Hàm Rồng, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau(02903)858290
15Petrolimex - Cửa hàng 17Tam Giang Đông, Huyện Năm Căn Tỉnh Cà Mau(02903)728111
16Petrolimex - Cửa hàng 18Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau(02902)218380
17Petrolimex - Cửa hàng 19Mỹ Hưng Xã Trần Thới, Huyện Cái Nướ Tỉnh Cà Mau(02903)881146
18Petrolimex - Cửa hàng 20TT Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau(02903)889009
19Petrolimex - Cửa hàng  21Khóm 1, Thị trấn U Minh Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau(02903)865969
20Petrolimex - Cửa hàng 22Ấp 8 Xã Khánh Hội, Huyện U Minh Tỉnh Cà Mau(02903)865571
21Petrolimex - Cửa hàng 23TT Thới Bình, Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau(02903)860163
22Petrolimex - Cửa hàng 24Khóm 4 TT Thới Bình, Huyện Thới Bìn Tỉnh Cà Mau(02903)860251
23Petrolimex - Cửa hàng 25Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau(02903)867393
24Petrolimex - Cửa hàng  26Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau(02903)885648
25Petrolimex - Cửa hàng 27TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)884043
26Petrolimex - Cửa hàng 28Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)880010
27Petrolimex - Cửa hàng 29TT Năm Căn, Huyện Năm Căn Tỉnh Cà Mau(02903)877490
28Petrolimex - Cửa hàng 30Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02903)857614
29Petrolimex - Cửa hàng 31Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau(02903)889119
30Petrolimex - Cửa hàng 32Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02903)859458
31Petrolimex - Cửa hàng  33Xã Đông Thới, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)851450
32Petrolimex - Cửa hàng 34Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02903)850640
33Petrolimex - Cửa hàng 35Nhà Máy B Xã Tân Phú, Huyện Thới Bì Tỉnh Cà Mau(02903)620009
34Petrolimex - Cửa hàng 36Rạch Chèo Xã Rạch Chèo, Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau(02903)887329
35Petrolimex - Cửa hàng  37Hố Gùi Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02906)518652
36Petrolimex - Cửa hàng 38Khóm 3 TT Thới Bình, Huyện Thới Bìn Tỉnh Cà Mau(02903)860841
37Petrolimex - Cửa hàng 39Hưng Hiệp Xã Tân Hưng Tây, Huyện Phú Tân Tỉnh Cà Mau(02903)769140
38Petrolimex - Cửa hàng 40TT Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Tỉnh Cà Mau(02903)856940
39Petrolimex - Cửa hàng 41Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)883100
40Petrolimex - Cửa hàng 42Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)773555
41Petrolimex - Cửa hàng 43Xã Khánh An, Huyện U Minh Tỉnh Cà Mau(02903)864456
42Petrolimex - Cửa hàng 44Xã An Xuyên, TP Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)829506
43Petrolimex - Cửa hàng 45Ngô Quyền, Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau(02903)529131
44Petrolimex - Cửa hàng 46Phường 7, Thành Phố Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)574646
45Petrolimex - Cửa hàng 47Xã Trần Thới, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)881819
46Petrolimex - Cửa hàng 48Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau(02903)776456
47Petrolimex - Cửa hàng 49Ấp Tắc Thủ Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Tỉnh, Tỉnh Cà Mau(02903)868840
48Petrolimex - Cửa hàng 50Ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau(02903)868850
49Petrolimex - Cửa hàng 51Xã An Xuyên, TP. Cà Mau Tỉnh Cà Mau(02903)591545
50Petrolimex - Cửa hàng 52Đường Hải Thượng Lãn Ông, P.7 TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau(02903)668852
51Petrolimex - Cửa hàng 53Thị Trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau(02903)615.858.
52Petrolimex - Cửa hàng 54đường Lý Thường Kiệt, Phường 6 TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau(02903)540954
53Petrolimex - Cửa hàng 55Xã Khánh An, Huyện U Minh Tỉnh Cà Mau(02903)606155
54Petrolimex - Cửa hàng 56Thị Trấn Trần Văn Thời Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau(02903)896234
55Petrolimex - Cửa hàng 58Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau(02903)555258
56Petrolimex - Cửa hàng 59Ấp Phạm Kiệt, Xã Khánh Bình Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau(02903)912912
57Petrolimex - Cửa hàng 60xã Thới Bình, huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau0918994501
58Petrolimex - Cửa hàng 61Ấp Chà Là, Xã Trần Phán Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau0913500754
59Petrolimex - Cửa hàng  62Thị Trấn Trần Văn Thời Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau(02903)896939
60Petrolimex - Cửa hàng 63Ấp Kinh 6, Xã Tân Bằng Huyện Thới Bình Tỉnh Cà Mau02903.869.229
61Petrolimex - Cửa hàng 64Ấp 5, Xã Hiệp Tùng, Huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau0945.674.907
62Petrolimex - Cửa hàng 65Ấp 9 Xã Nguyễn Phích, huyện U Minh tỉnh Cà Mau(0290) 3640 039
63Petrolimex - Cửa hàng 66Ấp Vàm Xáng, Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau0948611722