Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Hệ thống kho cảng

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

01

Kho xăng dầu Tắc Vân 

Ấp 3, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(02903) 847211

02

Kho hàng hoá khác Cửa hàng 46 

Khóm 7,Phường 7, T/p Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(02903) 574646