Cụm thi đua số 15 Petrolimex triển khai công tác năm 2024

 11:09 SA @ Thứ Tư - 28 Tháng Hai, 2024

Ngày 27.02.2024, Cụm thi đua số 15 Petrolimex đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2024 tại Văn phòng Công ty Xăng dầu Cà Mau (Petrolimex Cà Mau). Hội nghị thực hiện theo công văn số 0735/PLX-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tổ chức chia Cụm thi đua đối với các doanh nghiệp trực thuộc Petrolimex.

Ông Diệp Lâm Duy Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cà Mau phát biểu chủ trì hội nghị

Cụm thi đua số 15 Petrolimex gồm 4 đơn vị: Công ty Xăng dầu Cà Mau (Petrolimex Cà Mau); Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (Petrolimex Đồng Tháp); Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) và Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Tây Nam Bộ).

Tham dự Hội nghị triển khai công tác thi đua Cụm số 15 năm 2024 gồm: Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cà Mau ông Diệp Lâm Duy Phương; Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đồng Tháp ông Lê Phúc Thạnh; Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang ông Hồng Phong; Chủ tịch Petrolimex Tây Nam Bộ ông Võ Thái Sơn; Giám đốc Petrolimex Tây Nam Bộ ông Nguyễn Đăng Chinh; cùng với Chủ tịch Công đoàn và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trong cụm.

Các đơn vị phát biểu góp ý các tiêu chí chấm điểm và bình xét thi đua

Với Chủ đề thi đua năm 2024 là ““Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, trao đổi, góp ý và thông qua các tiêu chí đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua, đồng thời tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Thay mặt Cụm thi đua số 15, Cụm trưởng đã phát động thi đua giữa các Công ty thành viên, đề nghị các đơn vị trong Cụm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của tập thể người lao động, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong Công ty và trong toàn Cụm góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024.

Lãnh đạo 04 đơn vị ký giao kết thi đua

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Nguồn:  Huỳnh Quốc An  -  Chuyên viên Phòng Kinh doanh
Petrolimex Cà Mau