Petrolimex Cà Mau học tập, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025

Huỳnh Quốc AnChuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính - Petrolimex Cà Mau
02:17' CH - Thứ năm, 18/03/2021

Sáng ngày 18/3/2021, Đảng bộ Công ty Xăng Dầu Cà Mau tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân Chính Đảng; đồng chí Quách Hoàng Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân Chính Đảng, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty.

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVI gồm các nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại; quản lý điều hành của chính quyền, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác xây dựng Đảng và một số nội dung còn lại của Nghị quyết.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thể hiện tâm huyết, khát vọng phát triển vươn lên, quyết tâm đổi mới, sáng tạo của toàn Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau. Đây là công trình tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đánh giá được tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đi sâu phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh; dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức trong 5 năm tới. Trên cơ sở đó xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thực hiên thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đ/c Quách Hoàng Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh

Đ/c Trương Minh Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Dân Chính Đảng

Đồng chí Trương Minh Thịnh quán triệt làm rõ các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giúp cho đảng viên nắm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong Nghị quyết đại hội, nhất là xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết. Từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để xác định những nội dung cụ thể và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Dân Chính Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các đồng chí đại biểu chấp hành nghiêm túc thời gian học tập theo quy định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận các nội dung nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân theo quy định.

Sau nội dung học tập, quán triệt các đảng viên tiến hành viết bài thu hoạch theo hướng dẫn. Kết quả viết bài thu hoạch học tập Nghị quyết cùng với bài thu hoạch chính trị năm sẽ là cơ sở để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2021.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn